XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 sierpnia

Zwycięstwo nad Tatarami pod Kleckiem

5 sierpnia 1506 roku oddziały litewskie, złożone głównie z pospolitego ruszenia i chorągwi nadwornych - w tym polskiej - pokonały Tatarów, których najazd zapuścił się daleko w głąb Litwy. Wikipedia Bitwa pod Kleckiem Jak pisał Paweł Jasienica w "Polsce Jagiellonów": Spadł wtedy na Litwę najazd Tatarów krymskich, którzy przekroczyli Niemen i rozbili obóz w okolicach Nieświeża (...) Nie wierzono w nie, dopóki wysłane przez Michała Glińskiego podjazdy nie przywiozły dowodów rzeczowych w postaci pozatykanych na kopie dziewięciu głów tatarskich. Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965, str. 285 Wojskami litewskimi, wobec choroby hetmana Stanisława Kiszki, dowodził marszałek nadworny kniaź Michał Gliński, wodzami Tatarów byli synowie chana Mengli Gireja. Bitwa zakończyła się zwycięstwem sił litewskich, Tatarzy ponieśli znaczne straty, uwolniono też cały wielotysięczny jasyr. Wiadomość o zwycięstwie zdołał jeszcze usłyszeć ciężko chory król Aleksander Jagiellończyk, Borkowska Urszula, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", Warszawa, 2011 który zmarł dwa tygodnie później.  

Miejsce wydarzenia: Kleck Położenie geograficzne na mapie