XVI wiek (beta) API Github Twitter

Indeks miejsc

ABCDEFGJKLŁMNOPRSŚTVWZ

Malbork, fragment zamku
Ilustracja na podstawie:
Jan Nijman
z Pixabay


Ansbach

17 maja 1490 - Urodził się Albrecht Hohenzollern

5 października 1512 - Zmarła Zofia Jagiellonka, matka Albrechta Hohenzollerna


Bałga

28 kwietnia 1550 - Zmarł Jerzy Polentz, biskup sambijski


Bari

11 lutego 1524 - Zmarła Izabela Aragońska, matka królowej Bony

19 listopada 1557 - Zmarła Bona Sforza, królowa Polski


Biecz

11 listopada 1512 - Urodził się Marcin Kromer, biskup warmiński, historyk i dyplomata

25 września 1572 - Zmarł Marcin Rokicki, pierwszy aptekarz na Podkarpaciu


Blois

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem


Braniewo

21 lipca 1520 - Hetman Mikołaj Firlej wysłał odwetową wyprawę jazdy na ziemie pruskie


Brzeg

7 maja 1586 - Zmarł Jerzy II Wspaniały, książę brzeski


Brześć

6 października 1544 - Zygmunt August objął faktyczne rządy na Litwie


Brzozów

28 lipca 1559 - Zmarł Jan Dziaduski, biskup chełmski i przemyski, przeciwnik reformacji


Buda

14 lipca 1500 - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

23 lipca 1503 - Urodziła się Anna Jagiellonka, królowa Czech i Węgier

22 czerwca 1505 - Zygmunt Jagiellończyk przybył z misją dyplomatyczną na Węgry

13 marca 1516 - Zmarł Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier


Burghausen

18 lutego 1495 - Na zamku Burghausen zmarła Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska


Cecora

1 września 1552 - Zamordowano hospodara mołdawskiego Stefana Raresza


Chocim

31 grudnia 1530 - Bitwa pod Chocimiem (1530)


Cieszyn

4 listopada 1579 - Zmarł Wacław III Adam, książę cieszyński


Darłowo

11 kwietnia 1493 - Urodził się Jerzy I, książę pomorski, szczeciński i wołogoski


Dobre Miasto

15 listopada 1520 - Wojska krzyżackie zdobyły Dobre Miasto


Drezno

15 lutego 1534 - Zmarła Barbara Jagiellonka, księżna saska


Działdowo

30 kwietnia 1520 - Wojska mazowieckie zdobyły zamek w Działdowie


Egipt

11 września 1583 - Wizyta Mikołaja Radziwiłła pod piramidami


Elbląg

8 marca 1521 - Nieudany atak wojsk krzyżackich na Elbląg

14 czerwca 1571 - Zwodowano kadłub królewskiego galeonu "Smok"


Felin (est. Viljandi)

20 sierpnia 1560 - Upadek inflanckiej twierdzy Felin


Felsztyn

17 listopada 1577 - Zmarł Jan Herburt, kasztelan sanocki


Ferrara

31 maja 1503 - Mikołaj Kopernik uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego


Gdańsk

22 stycznia 1525 - Początek rewolty luterańskich mieszczan w Gdańsku

13 czerwca 1526 - W Gdańsku na Długim Targu ścięto 13 przywódców luterańskiego buntu mieszczan

13 lipca 1552 - Wizyta Zygmunta II Augusta w Gdańsku

30 września 1555 - Statut gdański dotyczący mistrzów ciesielskich

3 lutego 1562 - Zmarł Georg Giese, burgrabia królewski w Gdańsku

21 sierpnia 1565 - Regulacja zakupów węgla kamiennego przez cech metalowców w Gdańsku

21 czerwca 1568 - Załoga gdańskiej Latarni ostrzelała okręty kaperskie

25 lutego 1572 - Zygmunt II August tymczasowo zawiesił działalność straży morskiej

3 lipca 1577 - Wojska Gdańska zdobyły baterię artylerii królewskiej


Głogów

16 grudnia 1505 - Książę Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził działalność sądu książęcego w Głogowie


Gripsholm

20 czerwca 1566 - Urodził się Zygmunt III Waza, przyszły król Rzeczpospolitej Obojga Narodów


Grodno

7 czerwca 1492 - Zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski

28 sierpnia 1501 - Aleksander Jagiellończyk nadał ziemie swojej żonie Helenie

25 grudnia 1566 - Inkorporacja Inflant do Wielkiego Księstwa Litewskiego

7 listopada 1579 - Zmarł Kasper Bekiesz, szlachcic wegierski, jeden z doradców i oficerów Stefana Batorego

12 grudnia 1586 - Zmarł Stefan Batory


Grudziądz

17 marca 1522 - Rozpoczął się zjazd stanów pruskich w Grudziądzu


Grzmiąca

26 sierpnia 1529 - Podpisano traktat w Grzmiącej


Gyulafehérvár

15 września 1559 - Zmarła Izabela Jagiellonka, królowa Węgier


Jam Zapolski

15 stycznia 1582 - Zawarto rozejm w Jamie Zapolskim


Jazdów (obecnie część Warszawy)

12 stycznia 1578 - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"


Kalisz

19 maja 1531 - Zmarł Jan Łaski, kanclerz wielki koronny i prymas Polski


Kamieniec Podolski

23 stycznia 1510 - Zawarto traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim


Kamień

9 maja 1573 - Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku


Kaymen

3 września 1525 - Wybuchło powstanie chłopskie na Sambii


Kielce

5 września 1535 - Zygmunt I Stary potwierdził przywilej lokacyjny Kielc


Kiesia

15 października 1578 - Oblężenie Kiesi (Wenden) przez wojska Iwana Groźnego


Kleck

5 sierpnia 1506 - Zwycięstwo nad Tatarami pod Kleckiem


Kłajpeda

27 maja 1520 - Flota gdańska wpłynęła na wody Zalewu Kurońskiego


Knyszyn

18 listopada 1553 - Zygmunt August przyznał dożywotnią rentę tureckiemu jeńcowi Kara Musie

24 marca 1568 - Zygmunt II August utworzył Komisję Morską

6 grudnia 1569 - Zygmunt August prosi Wenecję o budowniczych okrętów

7 lipca 1572 - Zmarł Zygmunt II August, ostatni władca z dynastii Jagiellonów


Kolonia

4 sierpnia 1505 - List cesarza Maksymiliana przeciw bulli papieskiej


Komarno

12 marca 1534 - Zmarł Otto Chodecki, wojewoda krakowski, sandomierski i ruski


Koszyce

6 marca 1528 - Bitwa pod Koszycami (Sziną)


Kozienice

8 stycznia 1549 - Król Zygmunt II August nadał Kozienicom prawa miejskie


Kraków

23 września 1492 - Koronacja Jana Olbrachta na Wawelu

28 czerwca 1494 - Jan Olbracht ratyfikował traktat rozejmowy z sułtanem tureckim Bajazydem II

30 czerwca 1494 - Pożar północnej części Krakowa

1 listopada 1496 - Zmarł Filip Kallimach, poeta, dyplomata, nauczyciel synów Kazimierza Jagiellończyka

12 lipca 1498 - Podpisano traktat sojuszniczy Polski i Węgier - 1498

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499

30 sierpnia 1505 - Zmarła Elżbieta Rakuszanka, królowa Polski zwana "matką królów"

24 stycznia 1507 - Koronacja Zygmunta I Starego

26 lipca 1509 - Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa przeciw hospodarowi mołdawskiemu

8 lutego 1512 - Ślub Zygmunta I Starego z Barbarą Zapolya

15 kwietnia 1515 - Zmarł Mikołaj Kamieniecki - hetman wielki koronny

18 kwietnia 1518 - Ślub Zygmunta Starego z Boną Sforzą

5 maja 1523 - Nieudany zamach na Zygmunta I Starego

15 grudnia 1523 - Zmarł Jan Boner, kupiec krakowski i bankier królewski

3 kwietnia 1525 - Zmarł biskup krakowski Jan Konarski herbu Abdank

4 kwietnia 1525 - Zygmunt I Stary wydaje regulacje dotyczące powoływania wojska zaciężnego

8 kwietnia 1525 - Podpisano traktat krakowski między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim

10 kwietnia 1525 - Hołd pruski

14 sierpnia 1525 - Zygmunt I Stary przyjął na audiencji posłów biskupa warmińskiego Ferbera

24 kwietnia 1528 - Pożar drukarni Floriana Unglera w Krakowie

19 października 1528 - Zmarł Mateusz z Szamotuł, astronom

20 lutego 1530 - 9 letni Zygmunt August został koronowany na króla Polski

11 października 1531 - Zmarł Mikołaj Sokolnicki, lekarz, profesor Uniwerystetu Krakowskiego

30 grudnia 1532 - Zmarł Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki i wojewoda krakowski

18 sierpnia 1535 - Wydano zakaz noszenia broni palnej w Krakowie

29 sierpnia 1535 - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

19 kwietnia 1539 - W Krakowie spalono na stosie Katarzynę Weiglową

18 maja 1540 - Zmarł Grzegorz ze Stawiszyna, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego

10 grudnia 1540 - Jan Ocieski wyruszł z poselstwem do Rzymu

22 grudnia 1541 - Zmarł Hieronim Łaski, dyplomata

29 stycznia 1542 - Marcin Bełza został kanonikiem katedry wawelskiej

6 maja 1543 - Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg

1 kwietnia 1548 - Zmarł Zygmunt I Stary

7 grudnia 1550 - Koronacja Barbary Radziwiłłówny

8 maja 1551 - Zmarła Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, wielka księżna litewska

17 października 1556 - Ordynacja Zygmunta Augusta dla mieszczan krakowskich

16 października 1562 - Pierwszy zbór braci polskich

12 maja 1563 - Zmarł Jan Ocieski, dyplomata i kanclerz wielki koronny

31 marca 1564 - Zmarł Jan Benedykt Solfa, nadworny lekarz Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

4 czerwca 1571 - Bunt studentów Akademii Krakowskiej

9 listopada 1571 - Zmarł Stanisław Barzi, wojewoda krakowski i marszałek nadworny

7 kwietnia 1572 - Zmarł Jan Leopolita, profesor teologii Akademii Krakowskiej

21 lutego 1574 - Henryk Walezy zostaje koronowany na króla Polski

18 czerwca 1574 - Ucieczka Henryka Walezego do Francji

10 października 1574 - Tumult krakowski

24 czerwca 1575 - Tumult "cmentarny" w Krakowie

23 kwietnia 1576 - Stefan Batory przybył do Krakowa


Krasnystaw

17 lipca 1572 - Zjazd szlachty ziemi chełmskiej po śmierci Zygmunta Augusta


Królewiec

29 września 1498 - Fryderyk Wettyn zostaje wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

14 kwietnia 1528 - W Królewcu zebrał się sejm stanów Prus Książęcych

4 maja 1539 - W Królewcu zebrał się sejm Prus Książęcych

13 listopada 1542 - Rozpoczął obrady sejm Prus Książęcych, który uchwalił ustawę o ustroju politycznym i administracyjnym księstwa

21 kwietnia 1547 - Pogrzeb Doroty Oldenburg, pierwszej małżonki Albrechta Hohenzollerna

15 maja 1549 - Książę Albrecht Hohenzollern obniżył wynagrodzenie profesorów królewieckiego uniwersytetu


księstwo zatorskie

17 września 1513 - Zmarł książę Jan V Zatorski, a jego księstwo przyłączono do Polski


Kwidzyn

14 marca 1520 - Wojska królewskie zdobyły miasto Kwidzyn - 1520


Lasy bukowińskie pod Koźminem

26 października 1497 - Bitwa w lesie bukowińskim


Lebiedziew

20 listopada 1567 - Zygmunt August ogłosił artykuły wojskowe dla artylerzystów


Legnica

16 lutego 1517 - Zmarła Elżbieta Jagiellonka, księżna legnicka


Lidzbark Warmiński

30 stycznia 1523 - Zmarł Fabian Luzjański, biskup warmiński

27 października 1548 - Zmarł Jan Dantyszek, sekretarz królewski, dyplomata, poeta i biskup

2 listopada 1564 - Na zaproszenie kardynała Hozjusza do Lidzbarka Warmińskiego przybyła pierwsza grupa jezuitów


Linz

28 lutego 1572 - Zmarła Katarzyna Habsburg, żona Zygmunta II Augusta


Lubiszewo

17 kwietnia 1577 - Bitwa pod Lubiszewem


Lublin

10 lutego 1506 - Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

26 lutego 1506 - Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej dla miasta Lublina

19 czerwca 1541 - Zmarł Jaakow ben Jehuda ha-Lewi Kopelman, rabin z Lublina

1 czerwca 1564 - Incydent podczas procesji Bożego Ciała w Lublinie

23 maja 1566 - Senatorowie opodatkowali się na rzecz utrzymania wojsk zaciężnych w Inflantach

10 stycznia 1569 - W Lublinie rozpoczął obrady sejm koronny

1 marca 1569 - Posłowie litewscy opuścili sejm sejm lubelski

7 marca 1569 - Zygmunt II August wzywa posłów litewskich do powrotu na sejm

16 marca 1569 - Prusy Królewskie zostały inkorporowane do Królestwa Polskiego

1 lipca 1569 - Zaprzysiężono aktu Unii Lubelskiej

19 lipca 1569 - Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi


Lwów

24 października 1558 - Urodził się Szymon Szymonowic, poeta

16 czerwca 1578 - Na lwowskim rynku ścięto Jana Podkowę, kozaka zaporoskiego i hospodara mołdawskiego


Łowicz

29 lutego 1576 - Rozpoczął się zjazd stronników Maksymiliana II Habsburga w Łowiczu


Malbork

21 maja 1528 - W Malborku podpisano dokumenty unii monetarnej Prus Królewskich i Prus Książęcych

24 września 1576 - Batory ogłosił banicję Gdańska

10 czerwca 1577 - Stefan Batory zatwierdził Excepta mazowieckie

2 września 1577 - Jerzy Fryderyk Hohenzollern został opiekunem Albrechta Fryderyka, księcia Prus

5 listopada 1577 - Stefan Batory podpisał pokój z sułtanem Muradem III


Meggesz

16 lutego 1576 - Książę Stefan Batory zaprzysiągł pacta conventa


Mielnik

25 października 1501 - Przywilej mielnicki


Międzyrzecz

12 października 1520 - Zaciężna armia krzyżacka zdobyła Międzyrzecz


Mińsk

13 sierpnia 1507 - Zygmunt I Stary wydał list wojenny - ustawę o zakresie władzy hetmana Stanisława Kiszki


Moskwa

5 lutego 1494 - Zawarto pokój wieczysty między Litwą a Wielkim Księstwem Moskiewskim

27 października 1505 - Zmarł Iwan III Srogi, wielki książę moskiewski

10 marca 1517 - Zakon krzyżacki zawarł przymierze z wielkim księciem Wasylem

16 stycznia 1547 - Iwan IV Groźny

18 marca 1584 - Zmarł Iwan IV Groźny


Neuhausen (ros. Gurjewsk)

29 kwietnia 1553 - Urodził się Albrecht Fryderyk Hohenzollern


Niepołomice

20 września 1568 - Polowanie w Niepołomicach


Norymberga

22 kwietnia 1491 - Ratyfikacja przymierza między cesarzem Maksymilianem a Iwanem III

21 marca 1543 - Wydano książkę "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika


Nowe Miasto

20 stycznia 1521 - Bitwa pod Nowym Miastem

21 stycznia 1521 - Krzyżacy zajęli Nowe Miasto


Nysa

27 czerwca 1497 - Książę Mikołaj II został ścięty na rynku w Nysie


Obertyn

22 sierpnia 1531 - Bitwa pod Obertynem


Oczaków

13 października 1545 - Oddziały polskie złupiły Oczaków

29 czerwca 1556 - Kniaź Dymitr Wiśniowiecki napadł na turecki Oczaków


Olszanica

27 stycznia 1527 - Bitwa pod Olszanicą


Olsztyn

26 stycznia 1521 - Atak wojsk krzyżackich na Olsztyn


Opoczno

3 listopada 1527 - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję


Orle

25 lipca 1549 - Urodził się Świętosław Orzelski, starosta radziejowski i poseł na sejm


Orsza

8 września 1514 - Bitwa pod Orszą


Osieck

28 października 1503 - Zmarł Konrad III Rudy, książę warszawski, czerski, płocki i mazowiecki


Ostróg

6 września 1553 - Kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski zdobył zamek w Ostrogu


Oświęcim

27 listopada 1522 - Urodził się Andrzej Patrycy Nidecki


Padwa

16 maja 1558 - Zmarł Erazm Kretkowski, dyplomata królewski i kasztelan gnieźnieński


Parczew

26 listopada 1496 - Zjazd w Parczewie

7 sierpnia 1564 - Zygmunt August przyjął księgę uchwał Soboru Trydenckiego


Paryż

17 sierpnia 1572 - Biskup Walencji Jan de Monluc wyruszył z Paryża do Polski


Pasłęk

18 stycznia 1520 - Bitwa pod Pasłękiem - 1520

27 lutego 1520 - Hetman Firlej zwinął oblężenie Pasłęka


Pasym

5 marca 1521 - Wojska hetmana Sęcygniewskiego opanowały Pasym


Piekary

11 maja 1584 - Samuel Zborowski został ujęty i osadzony w wieży wawelskiego zamku


Pieniężno

9 lutego 1520 - Wojska krzyżackie zajeły Pieniężno


Piotrków

27 sierpnia 1492 - Jan Olbracht został obrany królem Polski

18 stycznia 1493 - Rozpoczął obrady sejm walny Królestwa Polskiego

2 marca 1493 - Sejm walny w Piotrkowie uchwalił uniwersał o poborze.

3 października 1501 - Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski

8 grudnia 1506 - Zygmunt Jagiellończyk obwołany królem Polski

16 kwietnia 1509 - Zakończył obrady sejm walny w Piotrkowie

4 grudnia 1512 - Delegacja krzyżacka przyjęła reces piotrkowski

20 grudnia 1521 - Regulacja opłat celnych na szlaku na Wołoszczyznę

26 grudnia 1524 - Rozpoczął obrady sejm w Piotrkowie

18 grudnia 1529 - Senat koronny dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski

24 grudnia 1529 - Inkorporacja Mazowsza do Polski

14 lutego 1533 - Zakończył obrady sejm koronny w Piotrkowie

5 grudnia 1558 - Rozpoczęły się obrady sejmu 1558 roku w Piotrkowie

2 czerwca 1567 - Zygmunt II August zwolnił Kraków z opłaty podatku podwodnego


Pokarmin (niem. Brandenburg)

25 maja 1520 - Zamek w Pokarminie poddał się wojskom hetmana Firleja


Połock

15 lutego 1563 - Wojska moskiewskie zdobyły Połock

11 sierpnia 1579 - Wojska Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka


Poznań

29 maja 1493 - Hołd wielkiego mistrza Johanna von Tieffen

6 sierpnia 1548 - Bracia czescy przybywają do Poznania

22 listopada 1548 - Zmarł Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf

3 grudnia 1553 - Zmarł Andrzej Górka, starosta generalny Wielkopolski


Pozwol

14 września 1557 - Zawarto traktat pozwolski


Praga

24 lutego 1527 - Ferdynand I Habsburg został koronowany na króla Czech


Preszów

1 stycznia 1492 - Klęska Jana Olbrachta pod Preszowem


Psków

6 lutego 1582 - Wojska Rzeczypospolitej zakończyły oblężenie Pskowa


Puck

29 lipca 1571 - Flotylla duńska napadła na port w Pucku


Pyrzyce

26 marca 1493 - Książę pomorski Bogusław X podpisał traktat w Pyrzycach


Raciążek

11 grudnia 1537 - Zmarł biskup Jan Karnkowski


Racibórz

27 marca 1532 - Zmarł Jan II Dobry, książę opolski i raciborski


Radom

30 marca 1505 - Rozpoczął obrady sejm w Radomiu, podczas którego uchwalono konstytucję Nihil novi


Radomyśl Wielki

31 stycznia 1581 - Stefan Batory wydał przywilej lokacyjny dla miasta Radomyśl Wielki


Rákoš

28 września 1505 - Na polu Rákoš zebrał się sejm węgierski


Ratyzbona

31 lipca 1541 - Albrecht Hohenzollern uzyskał zawieszenie banicji


Reims

13 lutego 1575 - Henryk Walezy został królem Francji


Rewel

30 listopada 1562 - Katarzyna Jagiellonka wyruszyła do Finlandii

9 lipca 1569 - Duńsko-polskie starcie na redzie Rewla


Ryga

5 marca 1562 - Gotthard Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi


Rzym

27 lipca 1513 - Papież Leon X wydał bullę korzystną dla Zakonu Krzyżackiego

3 stycznia 1521 - Papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra

9 września 1522 - Zmarł Erazm Ciołek, dyplomata królewski i biskup płocki

22 maja 1556 - Papież Paweł IV udzielił odpowiedzi na postulaty religijne polskiej szlachty

15 sierpnia 1568 - Zmarł Stanisław Kostka, jezuita, święty Kościoła katolickiego


Saint-Germain-en-Laye

17 stycznia 1562 - Królowa regentka Francji wydała edykt z Saint-Germain


Sandomierz

24 maja 1507 - Zygmunt I Stary wystawił dokument w sprawie podatków dla duchowieństwa

9 kwietnia 1570 - Rozpoczął obrady synod protestantów w Sandomierzu


Schöningen

28 maja 1575 - Zmarła Zofia Jagiellonka, księżna brunszwicka, siostra Zygmunta Augusta


Seret

1 lutego 1538 - Klęska nad Seretem - 1538


Skokówka

19 marca 1542 - Urodził się Jan Zamoyski


Smoleńsk

30 lipca 1514 - Kapitulacja oblężonego przez wojska moskiewskie Smoleńska


Sokal

2 sierpnia 1519 - Bitwa z Tatarami pod Sokalem


Stambuł

1 sierpnia 1553 - Odnowiono traktat pokojowy między Koroną a Turcją


Straduny

17 lutego 1520 - Wojska mazowieckie pustoszą okolice Ełku


Szczecin

13 grudnia 1570 - Zawarto pokój w Szczecinie kończący pierwszą wojnę północną


Szilágysomlyó

27 września 1533 - Urodził się Stefan Batory


Sztokholm

16 września 1583 - Zmarła Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji


Środa Wielkopolska

14 listopada 1534 - Uchwalono najstarsze instrukcje poselskie spisane w języku polskim


Świdnica

25 sierpnia 1567 - Zmarł Johann Langus, śląski poeta, nauczyciel i dyplomata


Świr

16 lipca 1579 - Wydano akt Articuli omnibus in universum militibus


Tapiawa (Tapiau, Gwardiejsk)

20 marca 1568 - Śmierć Albrechta Hohenzollerna


Tarasauti

4 lutego 1532 - Bitwa pod wsią Tarasauti koło Chocimia


Toruń

29 listopada 1494 - Jan Olbracht powierdził przywileje pruskie

17 czerwca 1501 - Zmarł Jan Olbracht

29 marca 1512 - Zmarł Łukasz Watzenrode, biskup warmiński, wuj Mikołaja Kopernika

23 grudnia 1519 - Uchwalono podatki na wojnę z zakonem

7 stycznia 1520 - Król Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński

19 lutego 1520 - Zygmunt I Stary zabronił handlu z państwem krzyżackim

13 maja 1520 - Rozpoczął się zwołany przez Zygmunta Starego zjazd w Toruniu

24 lipca 1520 - Edykt toruński Zygmunta Starego przeciw pismom Lutra

5 kwietnia 1521 - W Toruniu zawarto rozejm między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim

25 kwietnia 1521 - Zygmunt I Stary udzielił pożegnalnej audiencji w Toruniu

25 marca 1557 - W Toruniu odprawiono pierwsze publiczne nabożeństwo ewangelickie

9 stycznia 1572 - Toruń nawiedziła katastrofalna powódź


Trembowla

2 lipca 1524 - Piotr Kmita zwycięża oddziały tureckie pod Trembowlą


Vigevano

2 lutego 1494 - Urodziła się Bona Sforza


Warszawa

30 maja 1515 - Podpalenie Warszawy przez agentów wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III

8 sierpnia 1524 - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki

26 czerwca 1525 - Książę mazowiecki Janusz III opublikował statut przeciw mężobójcom

10 września 1526 - Sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności Zygmuntowi Staremu

14 stycznia 1557 - Zakończył obrady sejm Królestwa polskiego w Warszawie

11 lipca 1570 - Zakończył obrady sejm 1570 roku, przedostatni za panowania Zygmunta Augusta

26 kwietnia 1571 - Do Warszawy przybyło poselstwo cara Iwana Groźnego

10 maja 1572 - Zygmunt August wydał list kaperski dla Wolfa Munckenbecka

6 stycznia 1573 - Rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

28 stycznia 1573 - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską

24 sierpnia 1574 - Zwołano sejm w Warszawie po ucieczce Henryka Walezego

22 lutego 1585 - Sąd sejmowy w Warszawie skazał Krzysztofa Zborowskiego na infamię i banicję


Wiedeń

22 lipca 1515 - Traktat wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami


Wiedrosza

14 lipca 1500 - Klęska wojsk litewskich nad Wiedroszą


Wilno

20 lipca 1492 - Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim

18 lutego 1495 - Ślub Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką Iwana III Srogiego

15 lipca 1496 - Aleksander Jagiellończyk wziął pod swoją opiekę monaster Św. Mikołaja w Połocku

19 sierpnia 1506 - Zmarł Aleksander Jagiellończyk

20 października 1506 - Zygmunt I Stary wstąpił na tron litewski

15 czerwca 1545 - Zmarła Elżbieta Habsburg, pierwsza żona Zygmunta Augusta

1 maja 1546 - Albrecht Hohenzollern przybył z wizytą do Zygmunta Augusta

4 września 1555 - Zmarł biskup wileński Paweł Algimunt Holszański

31 sierpnia 1559 - Zawarto pierwszy pakt wileński

28 marca 1560 - Zygmunt II August wydał przywilej dla uniwersytetu w Królewcu

28 listopada 1561 - Drugi układ wileński

18 lipca 1570 - Otwarto kolegium jezuickie w Wilnie

12 sierpnia 1581 - Spalenie ksiąg heretyckich w Wilnie

27 kwietnia 1584 - Zmarł książę Mikołaj Radziwiłł Rudy, hetman wielki litewski


Wiśniowiec

23 sierpnia 1494 - Klęska pod Wiśniowcem


Witebsk

13 września 1562 - Petycja szlachty litewskiej i ruskiej w sprawie unii z Polską


Wittenberga

31 października 1517 - Marcin Luter z Wittenbergi ogłasza 95 tez na temat odpustów


Wodzisław

8 lipca 1557 - Zygmunt August wydał edykt 'de non turbanda religione'


Wohyń

21 grudnia 1568 - Przywilej wohyński dla szlachty litewskiej


Wołogoszcz (Wolgast)

22 marca 1557 - Urodził się Kazimierz VII, książę darłowsko-bytowski z dynastii Gryfitów


Wysokie Mazowieckie

4 stycznia 1503 - Wysokie Mazowieckie uzyskuje prawa miejskie


Zasław

25 stycznia 1491 - Zwycięstwo nad Tatarami pod Zasławiem


Zawołocze

23 października 1580 - Oblężenie Zawołocza