XVI wiek (beta) API Github Twitter

Indeks postaci

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWZ

Malbork, fragment zamku
Ilustracja na podstawie:
Jan Nijman
z Pixabay


Albrecht Fryderyk Hohenzollern

29 kwietnia 1553 - Urodził się Albrecht Fryderyk Hohenzollern

19 lipca 1569 - Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi

21 listopada 1570 - Komisja Morska w walce z przemytem towarów leśnych

2 września 1577 - Jerzy Fryderyk Hohenzollern został opiekunem Albrechta Fryderyka, księcia Prus


Albrecht Hohenzollern

17 maja 1490 - Urodził się Albrecht Hohenzollern

6 lipca 1511 - Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

5 października 1512 - Zmarła Zofia Jagiellonka, matka Albrechta Hohenzollerna

4 grudnia 1512 - Delegacja krzyżacka przyjęła reces piotrkowski

27 lipca 1513 - Papież Leon X wydał bullę korzystną dla Zakonu Krzyżackiego

23 grudnia 1519 - Uchwalono podatki na wojnę z zakonem

18 stycznia 1520 - Bitwa pod Pasłękiem - 1520

9 lutego 1520 - Wojska krzyżackie zajeły Pieniężno

13 maja 1520 - Rozpoczął się zwołany przez Zygmunta Starego zjazd w Toruniu

20 stycznia 1521 - Bitwa pod Nowym Miastem

21 stycznia 1521 - Krzyżacy zajęli Nowe Miasto

5 marca 1521 - Wojska hetmana Sęcygniewskiego opanowały Pasym

8 marca 1521 - Nieudany atak wojsk krzyżackich na Elbląg

5 kwietnia 1521 - W Toruniu zawarto rozejm między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim

22 stycznia 1525 - Początek rewolty luterańskich mieszczan w Gdańsku

8 kwietnia 1525 - Podpisano traktat krakowski między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim

10 kwietnia 1525 - Hołd pruski

9 sierpnia 1525 - Zawarto rozejm między Szwecją a Królewcem

3 września 1525 - Wybuchło powstanie chłopskie na Sambii

1 października 1525 - Zygmunt Stary pomógł stłumić bunt chłopów sambijskich

12 lutego 1526 - Ślub Albrechta Hohenzollenra i Doroty Oldenburg

26 maja 1526 - Zygmunt I Stary potwierdził przywileje Albrechta Hohenzollerna

29 października 1526 - Albrecht Hohenzollern ogłasza drukiem swoje usprawiedliwienie

3 listopada 1527 - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję

14 kwietnia 1528 - W Królewcu zebrał się sejm stanów Prus Książęcych

21 maja 1528 - W Malborku podpisano dokumenty unii monetarnej Prus Królewskich i Prus Książęcych

19 stycznia 1532 - Albrecht Hohenzollern został ogłoszony banitą Rzeszy

14 lutego 1533 - Zakończył obrady sejm koronny w Piotrkowie

14 listopada 1534 - Uchwalono najstarsze instrukcje poselskie spisane w języku polskim

20 maja 1535 - Sejm stanów Prus Książęcych uchwalił zwiększenie akcyzy na cele wojenne

7 lutego 1539 - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska

4 maja 1539 - W Królewcu zebrał się sejm Prus Książęcych

31 lipca 1541 - Albrecht Hohenzollern uzyskał zawieszenie banicji

13 listopada 1542 - Rozpoczął obrady sejm Prus Książęcych, który uchwalił ustawę o ustroju politycznym i administracyjnym księstwa

1 maja 1546 - Albrecht Hohenzollern przybył z wizytą do Zygmunta Augusta

21 kwietnia 1547 - Pogrzeb Doroty Oldenburg, pierwszej małżonki Albrechta Hohenzollerna

1 kwietnia 1548 - Zmarł Zygmunt I Stary

15 maja 1549 - Książę Albrecht Hohenzollern obniżył wynagrodzenie profesorów królewieckiego uniwersytetu

28 kwietnia 1550 - Zmarł Jerzy Polentz, biskup sambijski

9 października 1550 - Albrecht Hohenzollern zawarł umowę na wydobycie bursztynu

13 lipca 1552 - Wizyta Zygmunta II Augusta w Gdańsku

29 kwietnia 1553 - Urodził się Albrecht Fryderyk Hohenzollern

10 sierpnia 1555 - Albrecht Hohenzollern ukończył wojskowy traktat Kriegsordnung...

12 maja 1563 - Zmarł Jan Ocieski, dyplomata i kanclerz wielki koronny

22 września 1563 - Udar Albrechta Hohnzollerna

20 marca 1568 - Śmierć Albrechta Hohenzollerna


Aleksander IV (hospodar mołdawski)

1 września 1552 - Zamordowano hospodara mołdawskiego Stefana Raresza


Aleksander Jagiellończyk

7 czerwca 1492 - Zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski

20 lipca 1492 - Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim

5 lutego 1494 - Zawarto pokój wieczysty między Litwą a Wielkim Księstwem Moskiewskim

18 lutego 1495 - Ślub Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką Iwana III Srogiego

15 lipca 1496 - Aleksander Jagiellończyk wziął pod swoją opiekę monaster Św. Mikołaja w Połocku

26 listopada 1496 - Zjazd w Parczewie

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499

3 marca 1501 - Aleksander Jagiellończyk zawarł sojusz z zakonem inflanckim

28 sierpnia 1501 - Aleksander Jagiellończyk nadał ziemie swojej żonie Helenie

3 października 1501 - Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski

25 października 1501 - Przywilej mielnicki

13 stycznia 1502 - Miasto Bydgoszcz uzyskało zwolnienie z części ceł

4 stycznia 1503 - Wysokie Mazowieckie uzyskuje prawa miejskie

2 maja 1503 - Mikołaj Kamieniecki został hetmanem wielkim koronnym

10 lutego 1506 - Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

26 lutego 1506 - Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej dla miasta Lublina

19 sierpnia 1506 - Zmarł Aleksander Jagiellończyk

20 października 1506 - Zygmunt I Stary wstąpił na tron litewski


Alfons II

2 lutego 1494 - Urodziła się Bona Sforza


Anna Hohenzollern

7 lutego 1539 - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska


Anna Jagiellonka (ur. 1476)

26 marca 1493 - Książę pomorski Bogusław X podpisał traktat w Pyrzycach


Anna Jagiellonka (ur. 1503)

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem

23 lipca 1503 - Urodziła się Anna Jagiellonka, królowa Czech i Węgier


Anna Jagiellonka (ur. 1523)

13 lutego 1575 - Henryk Walezy został królem Francji

9 grudnia 1575 - Porozumienie Maksymiliana II ze szlachtą litewską

23 kwietnia 1576 - Stefan Batory przybył do Krakowa

12 stycznia 1578 - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"


Anna mazowiecka

8 sierpnia 1524 - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki

24 grudnia 1529 - Inkorporacja Mazowsza do Polski


Anna Radziwił, księżna mazowiecka

30 maja 1515 - Podpalenie Warszawy przez agentów wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III

14 maja 1518 - Zygmunt I Stary ogłosił wyrok w sprawie regencji księżnej Anny na Mazowszu


Bajazyd II

28 czerwca 1494 - Jan Olbracht ratyfikował traktat rozejmowy z sułtanem tureckim Bajazydem II


Barbara Jagiellonka

15 lutego 1534 - Zmarła Barbara Jagiellonka, księżna saska


Barbara Radziwiłłówna

7 grudnia 1550 - Koronacja Barbary Radziwiłłówny

8 maja 1551 - Zmarła Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, wielka księżna litewska


Barbara Zapolya

8 lutego 1512 - Ślub Zygmunta I Starego z Barbarą Zapolya

29 sierpnia 1535 - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego


Barnim IX Pobożny

2 grudnia 1501 - Urodził się Barnim IX Pobożny, pierwszy protestancki książę Pomorza

26 sierpnia 1529 - Podpisano traktat w Grzmiącej

13 lipca 1552 - Wizyta Zygmunta II Augusta w Gdańsku


Bartłomiej z Bydgoszczy

22 listopada 1548 - Zmarł Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf


Barzi Stanisław

9 listopada 1571 - Zmarł Stanisław Barzi, wojewoda krakowski i marszałek nadworny


Bekiesz Kasper

7 listopada 1579 - Zmarł Kasper Bekiesz, szlachcic wegierski, jeden z doradców i oficerów Stefana Batorego


Bełza Marcin

29 stycznia 1542 - Marcin Bełza został kanonikiem katedry wawelskiej


Besenrade Jan

21 maja 1528 - W Malborku podpisano dokumenty unii monetarnej Prus Królewskich i Prus Książęcych


Biernat z Lublina

24 kwietnia 1528 - Pożar drukarni Floriana Unglera w Krakowie


Bogdan III Jednooki

10 lutego 1506 - Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

12 kwietnia 1509 - Breve papieża Juliusza II do króla Zygmunta Starego

26 lipca 1509 - Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa przeciw hospodarowi mołdawskiemu

23 stycznia 1510 - Zawarto traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim

15 kwietnia 1515 - Zmarł Mikołaj Kamieniecki - hetman wielki koronny

12 marca 1534 - Zmarł Otto Chodecki, wojewoda krakowski, sandomierski i ruski


Bogusław X Wielki

26 marca 1493 - Książę pomorski Bogusław X podpisał traktat w Pyrzycach


Bogusław XIII

22 marca 1557 - Urodził się Kazimierz VII, książę darłowsko-bytowski z dynastii Gryfitów


Bona Sforza

2 lutego 1494 - Urodziła się Bona Sforza

18 kwietnia 1518 - Ślub Zygmunta Starego z Boną Sforzą

11 lutego 1524 - Zmarła Izabela Aragońska, matka królowej Bony

3 listopada 1527 - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję

18 grudnia 1529 - Senat koronny dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski

19 listopada 1557 - Zmarła Bona Sforza, królowa Polski

15 września 1559 - Zmarła Izabela Jagiellonka, królowa Węgier

20 września 1568 - Polowanie w Niepołomicach


Boner Jan

15 grudnia 1523 - Zmarł Jan Boner, kupiec krakowski i bankier królewski


Boryszewski Andrzej

24 stycznia 1507 - Koronacja Zygmunta I Starego


Brunszwicka Anna Maria

29 kwietnia 1553 - Urodził się Albrecht Fryderyk Hohenzollern


Bułhakow-Golica Michaił

8 września 1514 - Bitwa pod Orszą


Chodecki Otto

12 marca 1534 - Zmarł Otto Chodecki, wojewoda krakowski, sandomierski i ruski


Chodecki Stanisław

3 maja 1499 - Piotr Myszkowski został hetmanem polnym koronnym

13 kwietnia 1501 - Stanisław Chodecki z Chodcza zostaje dowódcą obrony potocznej i starostą lwowskim

2 sierpnia 1519 - Bitwa z Tatarami pod Sokalem

12 marca 1534 - Zmarł Otto Chodecki, wojewoda krakowski, sandomierski i ruski


Chodkiewicz Grzegorz

12 listopada 1572 - Zmarł Grzegorz (Hrehory) Chodkiewicz, hetman wielki litewski


Ciołek Erazm

9 września 1522 - Zmarł Erazm Ciołek, dyplomata królewski i biskup płocki


Clee, Dietrich von

29 października 1526 - Albrecht Hohenzollern ogłasza drukiem swoje usprawiedliwienie


Czarnkowski Andrzej

4 czerwca 1571 - Bunt studentów Akademii Krakowskiej


Czeladnin Iwan

8 września 1514 - Bitwa pod Orszą


Daa Jerzy

29 lipca 1571 - Flotylla duńska napadła na port w Pucku


Dantyszek Jan

27 października 1548 - Zmarł Jan Dantyszek, sekretarz królewski, dyplomata, poeta i biskup


Dobeneck von, Hiob

14 marca 1520 - Wojska królewskie zdobyły miasto Kwidzyn - 1520


Dorota Oldenburg

21 kwietnia 1547 - Pogrzeb Doroty Oldenburg, pierwszej małżonki Albrechta Hohenzollerna


Drzewiecki Maciej

12 czerwca 1532 - Maciej Drzewiecki, biskup kujawski i urzędnik królewski, został prymasem Polski


Dziaduski Jan

28 lipca 1559 - Zmarł Jan Dziaduski, biskup chełmski i przemyski, przeciwnik reformacji


Elżbieta Habsburg

6 maja 1543 - Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg

15 czerwca 1545 - Zmarła Elżbieta Habsburg, pierwsza żona Zygmunta Augusta


Elżbieta Jagiellonka

10 lutego 1506 - Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

12 kwietnia 1509 - Breve papieża Juliusza II do króla Zygmunta Starego

23 stycznia 1510 - Zawarto traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim

16 lutego 1517 - Zmarła Elżbieta Jagiellonka, księżna legnicka


Elżbieta Rakuszanka

30 sierpnia 1505 - Zmarła Elżbieta Rakuszanka, królowa Polski zwana "matką królów"

16 lutego 1517 - Zmarła Elżbieta Jagiellonka, księżna legnicka

15 lutego 1534 - Zmarła Barbara Jagiellonka, księżna saska


Eryk XIV

19 września 1568 - Obalono Eryka XIV, króla Szwecji


Ferber Konstantyn

9 czerwca 1520 - Urodził się Konstantyn Ferber, burmistrz Gdańska, przeciwnik Komisji Morskiej


Ferber Maurycy

14 sierpnia 1525 - Zygmunt I Stary przyjął na audiencji posłów biskupa warmińskiego Ferbera

21 maja 1528 - W Malborku podpisano dokumenty unii monetarnej Prus Królewskich i Prus Książęcych


Ferdynand I Habsburg

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem

24 lutego 1527 - Ferdynand I Habsburg został koronowany na króla Czech

6 marca 1528 - Bitwa pod Koszycami (Sziną)


Ferreri Zachariasz

13 maja 1520 - Rozpoczął się zwołany przez Zygmunta Starego zjazd w Toruniu

24 lipca 1520 - Edykt toruński Zygmunta Starego przeciw pismom Lutra

25 kwietnia 1521 - Zygmunt I Stary udzielił pożegnalnej audiencji w Toruniu


Firlej Jan

25 maja 1520 - Zamek w Pokarminie poddał się wojskom hetmana Firleja

9 maja 1573 - Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku

21 lutego 1574 - Henryk Walezy zostaje koronowany na króla Polski


Firlej Mikołaj (zm. 1526)

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499

18 stycznia 1520 - Bitwa pod Pasłękiem - 1520

9 lutego 1520 - Wojska krzyżackie zajeły Pieniężno

27 lutego 1520 - Hetman Firlej zwinął oblężenie Pasłęka

21 lipca 1520 - Hetman Mikołaj Firlej wysłał odwetową wyprawę jazdy na ziemie pruskie


Firlej Mikołaj (zm. 1601)

31 stycznia 1581 - Stefan Batory wydał przywilej lokacyjny dla miasta Radomyśl Wielki


Firlej Piotr

8 stycznia 1549 - Król Zygmunt II August nadał Kozienicom prawa miejskie


Foix-Candale de, Anna

14 lipca 1500 - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem


Frank Sylwester

29 lipca 1571 - Flotylla duńska napadła na port w Pucku


Fryderyk Hohenzollern

17 maja 1490 - Urodził się Albrecht Hohenzollern

6 lipca 1511 - Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego


Fryderyk II

16 lutego 1517 - Zmarła Elżbieta Jagiellonka, księżna legnicka


Fryderyk III legnicki

22 lutego 1520 - Urodził sie Fryderyk III, książę legnicki z dynastii Piastów


Fryderyk Jagiellończyk

2 października 1493 - Fryderyk Jagiellończyk został prymasem Polski

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499


Fryderyk Wettyn

29 września 1498 - Fryderyk Wettyn zostaje wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

4 sierpnia 1505 - List cesarza Maksymiliana przeciw bulli papieskiej


Fürstenberg von, Johann Wilhelm

14 września 1557 - Zawarto traktat pozwolski

27 grudnia 1557 - Mistrz zakonu inflanckiego mobilizuje rycerstwo Harii i Wironii

20 sierpnia 1560 - Upadek inflanckiej twierdzy Felin


Gamrat Piotr

6 maja 1543 - Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg


Geschkau Kasper

24 marca 1568 - Zygmunt II August utworzył Komisję Morską


Giese Georg

3 lutego 1562 - Zmarł Georg Giese, burgrabia królewski w Gdańsku


Gliński Michał

5 sierpnia 1506 - Zwycięstwo nad Tatarami pod Kleckiem


Górka Andrzej

6 sierpnia 1548 - Bracia czescy przybywają do Poznania

3 grudnia 1553 - Zmarł Andrzej Górka, starosta generalny Wielkopolski


Górnicki Łukasz

23 listopada 1559 - Łukasz Górnicki został bibliotekarzem Zygmunta Augusta


Grzegorz XIII

30 października 1579 - Papież Grzegorz XIII wydał bullę potwierdzającą akt erekcyjny Uniwersytetu Wileńskiego

4 października 1582 - Zmiana kalendarza z juliańskiego na gregoriański


Grzegorz ze Stawiszyna

18 maja 1540 - Zmarł Grzegorz ze Stawiszyna, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego


Helena Moskiewska

5 lutego 1494 - Zawarto pokój wieczysty między Litwą a Wielkim Księstwem Moskiewskim

18 lutego 1495 - Ślub Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką Iwana III Srogiego

28 sierpnia 1501 - Aleksander Jagiellończyk nadał ziemie swojej żonie Helenie

3 października 1501 - Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski


Henryk IV Burbon

17 stycznia 1562 - Królowa regentka Francji wydała edykt z Saint-Germain


Henryk Walezy

19 grudnia 1538 - Urodził się Jan Zborowski, hetman nadworny koronny

17 stycznia 1562 - Królowa regentka Francji wydała edykt z Saint-Germain

17 sierpnia 1572 - Biskup Walencji Jan de Monluc wyruszył z Paryża do Polski

9 maja 1573 - Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku

21 lutego 1574 - Henryk Walezy zostaje koronowany na króla Polski

18 czerwca 1574 - Ucieczka Henryka Walezego do Francji

13 lutego 1575 - Henryk Walezy został królem Francji


Herburt Jan

17 listopada 1577 - Zmarł Jan Herburt, kasztelan sanocki


Heydeck von, Fryderyk

9 lutego 1520 - Wojska krzyżackie zajeły Pieniężno


Hohenzollern-Ansbach von, Kazimierz

4 grudnia 1512 - Delegacja krzyżacka przyjęła reces piotrkowski


Holszański Semen

25 stycznia 1491 - Zwycięstwo nad Tatarami pod Zasławiem


Holszański, Paweł Algimunt

4 września 1555 - Zmarł biskup wileński Paweł Algimunt Holszański


Hozjusz Stanisław

9 listopada 1571 - Zmarł Stanisław Barzi, wojewoda krakowski i marszałek nadworny

10 października 1574 - Tumult krakowski


Iwan III Srogi

22 kwietnia 1491 - Ratyfikacja przymierza między cesarzem Maksymilianem a Iwanem III

5 lutego 1494 - Zawarto pokój wieczysty między Litwą a Wielkim Księstwem Moskiewskim

18 lutego 1495 - Ślub Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką Iwana III Srogiego

3 marca 1501 - Aleksander Jagiellończyk zawarł sojusz z zakonem inflanckim

27 października 1505 - Zmarł Iwan III Srogi, wielki książę moskiewski


Iwan IV Groźny

16 stycznia 1547 - Iwan IV Groźny

20 sierpnia 1560 - Upadek inflanckiej twierdzy Felin

15 lutego 1563 - Wojska moskiewskie zdobyły Połock

26 kwietnia 1571 - Do Warszawy przybyło poselstwo cara Iwana Groźnego

15 października 1578 - Oblężenie Kiesi (Wenden) przez wojska Iwana Groźnego

15 stycznia 1582 - Zawarto rozejm w Jamie Zapolskim

6 lutego 1582 - Wojska Rzeczypospolitej zakończyły oblężenie Pskowa

18 marca 1584 - Zmarł Iwan IV Groźny

22 lutego 1585 - Sąd sejmowy w Warszawie skazał Krzysztofa Zborowskiego na infamię i banicję


Izabela Aragońska

11 lutego 1524 - Zmarła Izabela Aragońska, matka królowej Bony


Izabela Jagiellonka

29 sierpnia 1535 - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

23 lutego 1539 - Król Węgier Jan Zapolya poślubił Izabelę Jagiellonkę

22 października 1556 - Powrót Izabeli Jagiellonki z synem Janem Zygmuntem do Siedmiogrodu

15 września 1559 - Zmarła Izabela Jagiellonka, królowa Węgier


Jaakow ben Jehuda ha-Lewi Kopelman

19 czerwca 1541 - Zmarł Jaakow ben Jehuda ha-Lewi Kopelman, rabin z Lublina


Jadwiga Jagiellonka

18 lutego 1495 - Na zamku Burghausen zmarła Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska

29 sierpnia 1535 - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego


Jan II Dobry

27 czerwca 1497 - Książę Mikołaj II został ścięty na rynku w Nysie

10 listopada 1524 - List Jana II Dobrego do papieża Klemensa

27 marca 1532 - Zmarł Jan II Dobry, książę opolski i raciborski


Jan II Zygmunt Zapolya

22 października 1556 - Powrót Izabeli Jagiellonki z synem Janem Zygmuntem do Siedmiogrodu

16 sierpnia 1570 - Jan II Zygmunt Zapolya został księciem Siedmiogrodu


Jan III Waza

30 listopada 1562 - Katarzyna Jagiellonka wyruszyła do Finlandii

19 września 1568 - Obalono Eryka XIV, króla Szwecji

16 września 1583 - Zmarła Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji


Jan Kölderlein

1 grudnia 1553 - Powrót prywatnych aptek do Gdańska


Jan Olbracht

1 stycznia 1492 - Klęska Jana Olbrachta pod Preszowem

7 czerwca 1492 - Zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski

27 sierpnia 1492 - Jan Olbracht został obrany królem Polski

23 września 1492 - Koronacja Jana Olbrachta na Wawelu

29 maja 1493 - Hołd wielkiego mistrza Johanna von Tieffen

28 czerwca 1494 - Jan Olbracht ratyfikował traktat rozejmowy z sułtanem tureckim Bajazydem II

23 sierpnia 1494 - Klęska pod Wiśniowcem

29 listopada 1494 - Jan Olbracht powierdził przywileje pruskie

18 lutego 1495 - Ślub Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką Iwana III Srogiego

26 listopada 1496 - Zjazd w Parczewie

26 października 1497 - Bitwa w lesie bukowińskim

12 lipca 1498 - Podpisano traktat sojuszniczy Polski i Węgier - 1498

3 maja 1499 - Piotr Myszkowski został hetmanem polnym koronnym

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499

14 lipca 1500 - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

17 czerwca 1501 - Zmarł Jan Olbracht

13 marca 1516 - Zmarł Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier


Jan V Zatorski

17 września 1513 - Zmarł książę Jan V Zatorski, a jego księstwo przyłączono do Polski


Jan Zapolya

22 czerwca 1505 - Zygmunt Jagiellończyk przybył z misją dyplomatyczną na Węgry

6 marca 1528 - Bitwa pod Koszycami (Sziną)

23 lutego 1539 - Król Węgier Jan Zapolya poślubił Izabelę Jagiellonkę


Janusz III mazowiecki

14 maja 1518 - Zygmunt I Stary ogłosił wyrok w sprawie regencji księżnej Anny na Mazowszu

8 sierpnia 1524 - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki

26 czerwca 1525 - Książę mazowiecki Janusz III opublikował statut przeciw mężobójcom

10 września 1526 - Sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności Zygmuntowi Staremu

24 grudnia 1529 - Inkorporacja Mazowsza do Polski


Jerzy Bogaty

18 lutego 1495 - Na zamku Burghausen zmarła Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska


Jerzy Brodaty

15 lutego 1534 - Zmarła Barbara Jagiellonka, księżna saska


Jerzy Fryderyk Hohenzollern

19 lipca 1569 - Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi

2 września 1577 - Jerzy Fryderyk Hohenzollern został opiekunem Albrechta Fryderyka, księcia Prus


Jerzy Hohenzollern

27 marca 1532 - Zmarł Jan II Dobry, książę opolski i raciborski


Jerzy I Pomorski

11 kwietnia 1493 - Urodził się Jerzy I, książę pomorski, szczeciński i wołogoski

26 sierpnia 1529 - Podpisano traktat w Grzmiącej


Jerzy II Wspaniały

7 maja 1586 - Zmarł Jerzy II Wspaniały, książę brzeski


Joachim II Hektor

29 sierpnia 1535 - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

4 marca 1563 - Brandenburska linia Hohenzollernów otrzymuje prawa do Prus Książęcych


Juliusz II

4 sierpnia 1505 - List cesarza Maksymiliana przeciw bulli papieskiej

26 września 1508 - Papież Juliusz II zgodził się współfinansować wojnę z Turcją

12 kwietnia 1509 - Breve papieża Juliusza II do króla Zygmunta Starego


Kallimach Filip

1 listopada 1496 - Zmarł Filip Kallimach, poeta, dyplomata, nauczyciel synów Kazimierza Jagiellończyka


Kamieniecki Henryk

23 sierpnia 1494 - Klęska pod Wiśniowcem


Kamieniecki Marcin

2 sierpnia 1519 - Bitwa z Tatarami pod Sokalem

15 marca 1530 - Zmarł Marcin Kamieniecki, hetman polny koronny


Kamieniecki Mikołaj

2 maja 1503 - Mikołaj Kamieniecki został hetmanem wielkim koronnym

26 lipca 1509 - Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa przeciw hospodarowi mołdawskiemu

16 listopada 1509 - Przywilej Zygmunta Starego dla hetmana Mikołaja Kamienieckiego

15 kwietnia 1515 - Zmarł Mikołaj Kamieniecki - hetman wielki koronny


Kara Musa

18 listopada 1553 - Zygmunt August przyznał dożywotnią rentę tureckiemu jeńcowi Kara Musie


Karnkowski Jan

11 grudnia 1537 - Zmarł biskup Jan Karnkowski


Karnkowski Stanisław

28 stycznia 1573 - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską

10 października 1574 - Tumult krakowski


Karol V

31 lipca 1541 - Albrecht Hohenzollern uzyskał zawieszenie banicji


Katarzyna Habsburg

8 października 1566 - Katarzyna Habsurżanka wyjechała z Polski

28 lutego 1572 - Zmarła Katarzyna Habsburg, żona Zygmunta II Augusta


Katarzyna Jagiellonka

30 listopada 1562 - Katarzyna Jagiellonka wyruszyła do Finlandii

19 września 1568 - Obalono Eryka XIV, króla Szwecji

16 września 1583 - Zmarła Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji


Katarzyna Medycejska

17 stycznia 1562 - Królowa regentka Francji wydała edykt z Saint-Germain


Kazimierz Jagiellończyk

7 czerwca 1492 - Zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski

20 lipca 1492 - Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim

26 marca 1493 - Książę pomorski Bogusław X podpisał traktat w Pyrzycach

18 lutego 1495 - Na zamku Burghausen zmarła Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska

13 marca 1516 - Zmarł Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier

16 lutego 1517 - Zmarła Elżbieta Jagiellonka, księżna legnicka

22 lutego 1520 - Urodził sie Fryderyk III, książę legnicki z dynastii Piastów

15 lutego 1534 - Zmarła Barbara Jagiellonka, księżna saska

7 maja 1586 - Zmarł Jerzy II Wspaniały, książę brzeski


Kazimierz VII

22 marca 1557 - Urodził się Kazimierz VII, książę darłowsko-bytowski z dynastii Gryfitów


Kettler Gotthard

27 grudnia 1557 - Mistrz zakonu inflanckiego mobilizuje rycerstwo Harii i Wironii

31 sierpnia 1559 - Zawarto pierwszy pakt wileński

20 sierpnia 1560 - Upadek inflanckiej twierdzy Felin

28 listopada 1561 - Drugi układ wileński

5 marca 1562 - Gotthard Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi

3 sierpnia 1569 - Inkorporacja Kurlandii i Semigalii do Rzeczypospolitej Obojga Narodów


Kiszka Stanisław

13 sierpnia 1507 - Zygmunt I Stary wydał list wojenny - ustawę o zakresie władzy hetmana Stanisława Kiszki


Klemens VII

6 maja 1543 - Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg


Kmita Piotr

14 lipca 1500 - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

2 lipca 1524 - Piotr Kmita zwycięża oddziały tureckie pod Trembowlą

26 grudnia 1524 - Rozpoczął obrady sejm w Piotrkowie


Knebel Moryc

8 marca 1521 - Nieudany atak wojsk krzyżackich na Elbląg


Kochanowski Jan

16 maja 1558 - Zmarł Erazm Kretkowski, dyplomata królewski i kasztelan gnieźnieński

1 marca 1569 - Posłowie litewscy opuścili sejm sejm lubelski

12 stycznia 1578 - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"


Kola Jan

31 grudnia 1530 - Bitwa pod Chocimiem (1530)


Konarski Jan

3 kwietnia 1525 - Zmarł biskup krakowski Jan Konarski herbu Abdank


Konrad III Rudy

28 października 1503 - Zmarł Konrad III Rudy, książę warszawski, czerski, płocki i mazowiecki


Konrad X Biały Młodszy

21 września 1492 - Zmarł Konrad X Biały Młodszy, książę olesnicki


Kopernik Mikołaj

31 maja 1503 - Mikołaj Kopernik uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego

16 kwietnia 1509 - Zakończył obrady sejm walny w Piotrkowie

29 marca 1512 - Zmarł Łukasz Watzenrode, biskup warmiński, wuj Mikołaja Kopernika

26 stycznia 1521 - Atak wojsk krzyżackich na Olsztyn

17 marca 1522 - Rozpoczął się zjazd stanów pruskich w Grudziądzu

21 marca 1543 - Wydano książkę "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika


Kostka Jan

24 marca 1568 - Zygmunt II August utworzył Komisję Morską

14 czerwca 1571 - Zwodowano kadłub królewskiego galeonu "Smok"


Kostka Stanisław

15 sierpnia 1568 - Zmarł Stanisław Kostka, jezuita, święty Kościoła katolickiego


Krasiński Franciszek

28 stycznia 1573 - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską


Kretkowski Erazm

16 maja 1558 - Zmarł Erazm Kretkowski, dyplomata królewski i kasztelan gnieźnieński


Kromer Marcin

11 listopada 1512 - Urodził się Marcin Kromer, biskup warmiński, historyk i dyplomata

13 grudnia 1570 - Zawarto pokój w Szczecinie kończący pierwszą wojnę północną

21 października 1585 - Biskup Kromer nakazuje miastom Warmii cotygodniowy wywóz nieczystości


Kryski Piotr

30 kwietnia 1520 - Wojska mazowieckie zdobyły zamek w Działdowie


Kryski Wojciech

24 listopada 1562 - Zmarł Wojciech Kryski, dworzanin, sekretarz królewski i dyplomata


Langus Johann

25 sierpnia 1567 - Zmarł Johann Langus, śląski poeta, nauczyciel i dyplomata


Leon X

27 lipca 1513 - Papież Leon X wydał bullę korzystną dla Zakonu Krzyżackiego


Leon XII

3 stycznia 1521 - Papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra


Leopolita Jan

7 kwietnia 1572 - Zmarł Jan Leopolita, profesor teologii Akademii Krakowskiej


Loredano Pietro

6 grudnia 1569 - Zygmunt August prosi Wenecję o budowniczych okrętów


Ludwik II Jagiellończyk

22 lipca 1515 - Traktat wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami

13 marca 1516 - Zmarł Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier


Ludwik XII

14 lipca 1500 - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem


Luter Marcin

31 października 1517 - Marcin Luter z Wittenbergi ogłasza 95 tez na temat odpustów

3 stycznia 1521 - Papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra


Luzjański Fabian

30 stycznia 1523 - Zmarł Fabian Luzjański, biskup warmiński


Łaski Hieronim

22 grudnia 1541 - Zmarł Hieronim Łaski, dyplomata


Łaski Jan

20 lutego 1530 - 9 letni Zygmunt August został koronowany na króla Polski

19 maja 1531 - Zmarł Jan Łaski, kanclerz wielki koronny i prymas Polski


Łaski Jan (młodszy)

8 lipca 1557 - Zygmunt August wydał edykt 'de non turbanda religione'


Maciejowski Stanisław

22 maja 1556 - Papież Paweł IV udzielił odpowiedzi na postulaty religijne polskiej szlachty


Maksymilian I Habsburg

22 kwietnia 1491 - Ratyfikacja przymierza między cesarzem Maksymilianem a Iwanem III

22 czerwca 1505 - Zygmunt Jagiellończyk przybył z misją dyplomatyczną na Węgry

6 lipca 1511 - Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

22 lipca 1515 - Traktat wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami


Maksymilian II Habsburg

11 stycznia 1571 - Szlachta austriacka otrzymuje wolność religijną

28 stycznia 1573 - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską

9 grudnia 1575 - Porozumienie Maksymiliana II ze szlachtą litewską

29 lutego 1576 - Rozpoczął się zjazd stronników Maksymiliana II Habsburga w Łowiczu


Maksymilian III Habsburg

9 grudnia 1575 - Porozumienie Maksymiliana II ze szlachtą litewską


Marycjusz Szymon

11 czerwca 1559 - Zygmunt August nobilitował Szymona Marycjusza, pedagoga, profesora Akademii Krakowskiej


Mateusz z Szamotuł

19 października 1528 - Zmarł Mateusz z Szamotuł, astronom


Mehmed II Girej

25 czerwca 1575 - Mehmed II Girej został chanem Tatarów Krymskich


Mielecki Mikołaj

16 lipca 1579 - Wydano akt Articuli omnibus in universum militibus


Mikołaj II

27 czerwca 1497 - Książę Mikołaj II został ścięty na rynku w Nysie


Mikołaj z Chodcza

25 stycznia 1491 - Zwycięstwo nad Tatarami pod Zasławiem


Munck Per

9 lipca 1569 - Duńsko-polskie starcie na redzie Rewla


Munckenbeck Wolf

10 maja 1572 - Zygmunt August wydał list kaperski dla Wolfa Munckenbecka


Murad III

5 listopada 1577 - Stefan Batory podpisał pokój z sułtanem Muradem III


Myszkowski Piotr

3 maja 1499 - Piotr Myszkowski został hetmanem polnym koronnym


Myszkowski Stanisław

24 czerwca 1575 - Tumult "cmentarny" w Krakowie


Nidecki Andrzej Patrycy

27 listopada 1522 - Urodził się Andrzej Patrycy Nidecki


Ocieski Jan

10 grudnia 1540 - Jan Ocieski wyruszł z poselstwem do Rzymu

12 maja 1563 - Zmarł Jan Ocieski, dyplomata i kanclerz wielki koronny


Oldenburg Dorota

12 lutego 1526 - Ślub Albrechta Hohenzollenra i Doroty Oldenburg


Oleśnicki Mikołaj

25 listopada 1550 - Jakub Sylwiusz odprawił w Pińczowie pierwsze w Polsce nabożeństwo protestanckie


Oleśnicki Zbigniew

23 września 1492 - Koronacja Jana Olbrachta na Wawelu


Orzechowski Stanisław

17 lipca 1572 - Zjazd szlachty ziemi chełmskiej po śmierci Zygmunta Augusta


Orzelski Świętosław

25 lipca 1549 - Urodził się Świętosław Orzelski, starosta radziejowski i poseł na sejm


Ostrogski Konstanty

14 lipca 1500 - Klęska wojsk litewskich nad Wiedroszą

8 września 1514 - Bitwa pod Orszą

15 kwietnia 1515 - Zmarł Mikołaj Kamieniecki - hetman wielki koronny

2 sierpnia 1519 - Bitwa z Tatarami pod Sokalem

27 stycznia 1527 - Bitwa pod Olszanicą


Ostrogski Konstanty Wasyl

6 września 1553 - Kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski zdobył zamek w Ostrogu

6 czerwca 1569 - Książę Konstanty Wasyl Ostrogski złożył przysięgę wierności Koronie


Ostroróg Jakub

6 sierpnia 1548 - Bracia czescy przybywają do Poznania


Otwinowski Erazm

1 czerwca 1564 - Incydent podczas procesji Bożego Ciała w Lublinie


Paweł IV

22 maja 1556 - Papież Paweł IV udzielił odpowiedzi na postulaty religijne polskiej szlachty

17 grudnia 1557 - Papież Paweł IV odmawia biskupstwa kujawskiego Jakubowi Uchańskiemu


Piotr Raresz

1 lutego 1538 - Klęska nad Seretem - 1538


Piotrowski Andrzej

28 stycznia 1573 - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską


Podkowa Jan

16 czerwca 1578 - Na lwowskim rynku ścięto Jana Podkowę, kozaka zaporoskiego i hospodara mołdawskiego


Polentz Jerzy

28 kwietnia 1550 - Zmarł Jerzy Polentz, biskup sambijski


Pretwicz Bernard

14 grudnia 1550 - Podczas rady senatu odczytano memoriał Bernarda Pretwicza, rotmistrza obrony potocznej

29 czerwca 1556 - Kniaź Dymitr Wiśniowiecki napadł na turecki Oczaków


Provana Prospero

18 października 1558 - Król Zygmunt II August powołał pierwszą stałą pocztę królewską


Radziejowska Katarzyna

8 sierpnia 1524 - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki


Radziwił Mikołaj

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499


Radziwiłł Mikołaj Krzysztof

11 września 1583 - Wizyta Mikołaja Radziwiłła pod piramidami


Radziwiłł Rudy, Mikołaj

27 kwietnia 1584 - Zmarł książę Mikołaj Radziwiłł Rudy, hetman wielki litewski


Radziwiłłówna Krystyna

29 grudnia 1577 - Ślub Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny

12 stycznia 1578 - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"


Raresz Piotr

22 sierpnia 1531 - Bitwa pod Obertynem


Rej Mikołaj

1 czerwca 1564 - Incydent podczas procesji Bożego Ciała w Lublinie


Reppichau von, Eck

3 listopada 1527 - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję


Rodecki Aleksy

12 września 1585 - Drukarz Aleksy Rodecki stanął przed sądem królewskim


Rokicki Marcin

25 września 1572 - Zmarł Marcin Rokicki, pierwszy aptekarz na Podkarpaciu


Rożnowski Jakub

14 marca 1520 - Wojska królewskie zdobyły miasto Kwidzyn - 1520


Sabioncellus Dominicus

6 grudnia 1569 - Zygmunt August prosi Wenecję o budowniczych okrętów


Sanguszka Fedor

13 października 1545 - Oddziały polskie złupiły Oczaków


Sapieha Andrzej

15 października 1578 - Oblężenie Kiesi (Wenden) przez wojska Iwana Groźnego


Schaumburg von, Wilhelm

26 stycznia 1521 - Atak wojsk krzyżackich na Olsztyn


Schele Marcin

21 czerwca 1568 - Załoga gdańskiej Latarni ostrzelała okręty kaperskie


Schönberg von, Dietrich

10 marca 1517 - Zakon krzyżacki zawarł przymierze z wielkim księciem Wasylem


Schönburg, von Wolf

12 października 1520 - Zaciężna armia krzyżacka zdobyła Międzyrzecz


Schwalbach von, Kasper

8 marca 1521 - Nieudany atak wojsk krzyżackich na Elbląg


Sęcygniewski Jakub

5 marca 1521 - Wojska hetmana Sęcygniewskiego opanowały Pasym

6 marca 1528 - Bitwa pod Koszycami (Sziną)


Sichau von, Zygmunt

15 listopada 1520 - Wojska krzyżackie zdobyły Dobre Miasto


Siebenbürger Florian

8 listopada 1552 - Florian Siebenbürger, płatnerz królewski, otrzymał podwyżkę wynagrodzenia


Siebenbürger Valentin

8 listopada 1552 - Florian Siebenbürger, płatnerz królewski, otrzymał podwyżkę wynagrodzenia


Sieniawski Mikołaj

1 lutego 1538 - Klęska nad Seretem - 1538


Siennicki Mikołaj

17 lipca 1572 - Zjazd szlachty ziemi chełmskiej po śmierci Zygmunta Augusta


Skarga Piotr

18 lipca 1570 - Otwarto kolegium jezuickie w Wilnie


Słomowski Stanisław

7 września 1565 - Papież Pius IV zatwierdził nominację Stanisława Słomowskiego na arcybiskupa lwowskiego


Słupecki Z. (rotmistrz)

20 stycznia 1521 - Bitwa pod Nowym Miastem

21 stycznia 1521 - Krzyżacy zajęli Nowe Miasto


Sokolnicki Mikołaj

11 października 1531 - Zmarł Mikołaj Sokolnicki, lekarz, profesor Uniwerystetu Krakowskiego


Solfa, Jan Benedykt

31 marca 1564 - Zmarł Jan Benedykt Solfa, nadworny lekarz Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta


Stanisław mazowiecki

14 maja 1518 - Zygmunt I Stary ogłosił wyrok w sprawie regencji księżnej Anny na Mazowszu

8 sierpnia 1524 - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki


Stefan Batory

27 listopada 1522 - Urodził się Andrzej Patrycy Nidecki

27 września 1533 - Urodził się Stefan Batory

19 grudnia 1538 - Urodził się Jan Zborowski, hetman nadworny koronny

22 października 1556 - Powrót Izabeli Jagiellonki z synem Janem Zygmuntem do Siedmiogrodu

19 lipca 1569 - Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi

13 lutego 1575 - Henryk Walezy został królem Francji

16 lutego 1576 - Książę Stefan Batory zaprzysiągł pacta conventa

29 lutego 1576 - Rozpoczął się zjazd stronników Maksymiliana II Habsburga w Łowiczu

23 kwietnia 1576 - Stefan Batory przybył do Krakowa

23 czerwca 1576 - Stefan Batory ustanowił stałe wojska nadworne

5 lipca 1576 - Stefan Batory wydał dekret chroniący Żydów

24 września 1576 - Batory ogłosił banicję Gdańska

7 marca 1577 - Stefan Batory wydał zakaz handlu z Gdańskiem

17 kwietnia 1577 - Bitwa pod Lubiszewem

10 czerwca 1577 - Stefan Batory zatwierdził Excepta mazowieckie

3 lipca 1577 - Wojska Gdańska zdobyły baterię artylerii królewskiej

2 września 1577 - Jerzy Fryderyk Hohenzollern został opiekunem Albrechta Fryderyka, księcia Prus

5 listopada 1577 - Stefan Batory podpisał pokój z sułtanem Muradem III

12 stycznia 1578 - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"

16 czerwca 1578 - Na lwowskim rynku ścięto Jana Podkowę, kozaka zaporoskiego i hospodara mołdawskiego

16 lipca 1579 - Wydano akt Articuli omnibus in universum militibus

11 sierpnia 1579 - Wojska Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka

30 października 1579 - Papież Grzegorz XIII wydał bullę potwierdzającą akt erekcyjny Uniwersytetu Wileńskiego

7 listopada 1579 - Zmarł Kasper Bekiesz, szlachcic wegierski, jeden z doradców i oficerów Stefana Batorego

28 grudnia 1579 - Jan Wolrab otrzymał przywilej na wyłącznośc druku kazań Jakuba Wujka

5 stycznia 1580 - Stefan Batory wprowadził nową ordynację menniczą

23 października 1580 - Oblężenie Zawołocza

31 stycznia 1581 - Stefan Batory wydał przywilej lokacyjny dla miasta Radomyśl Wielki

12 sierpnia 1581 - Spalenie ksiąg heretyckich w Wilnie

15 stycznia 1582 - Zawarto rozejm w Jamie Zapolskim

6 lutego 1582 - Wojska Rzeczypospolitej zakończyły oblężenie Pskowa

11 maja 1584 - Samuel Zborowski został ujęty i osadzony w wieży wawelskiego zamku

22 lutego 1585 - Sąd sejmowy w Warszawie skazał Krzysztofa Zborowskiego na infamię i banicję

12 września 1585 - Drukarz Aleksy Rodecki stanął przed sądem królewskim

12 grudnia 1586 - Zmarł Stefan Batory


Stefan III Wielki

26 października 1497 - Bitwa w lesie bukowińskim

23 stycznia 1510 - Zawarto traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim


Strobel Krzysztof

2 listopada 1564 - Na zaproszenie kardynała Hozjusza do Lidzbarka Warmińskiego przybyła pierwsza grupa jezuitów


Sulejman Wspaniały

6 listopada 1494 - Urodził się Sulejman Wspaniały

14 grudnia 1550 - Podczas rady senatu odczytano memoriał Bernarda Pretwicza, rotmistrza obrony potocznej


Sylwiusz Jakub

25 listopada 1550 - Jakub Sylwiusz odprawił w Pińczowie pierwsze w Polsce nabożeństwo protestanckie


Szydłowiecki Krzysztof

3 listopada 1527 - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję

30 grudnia 1532 - Zmarł Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki i wojewoda krakowski


Szymonowic Szymon

24 października 1558 - Urodził się Szymon Szymonowic, poeta


Tarnowski Jan

31 grudnia 1530 - Bitwa pod Chocimiem (1530)

22 sierpnia 1531 - Bitwa pod Obertynem

2 kwietnia 1548 - Jan Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym

9 marca 1558 - Wydano dzieło "Consilium rationis bellicae" Jana Tarnowskiego


Tarnowski Stanisław

6 kwietnia 1568 - Zmarł Stanisław Tarnowski, podskarbi wielki koronny


Taszycki Stanisław

12 września 1585 - Drukarz Aleksy Rodecki stanął przed sądem królewskim


Tęczyński Andrzej

2 stycznia 1536 - Zmarł Andrzej Tęczyński, wojewoda krakowski, hrabia Cesarstwa Rzymskiego

1 lutego 1538 - Klęska nad Seretem - 1538


Tęczyński Stanisław

1 sierpnia 1553 - Odnowiono traktat pokojowy między Koroną a Turcją

18 listopada 1553 - Zygmunt August przyznał dożywotnią rentę tureckiemu jeńcowi Kara Musie


Tieffen von, Johann

29 maja 1493 - Hołd wielkiego mistrza Johanna von Tieffen


Treseler Jan

21 czerwca 1568 - Załoga gdańskiej Latarni ostrzelała okręty kaperskie


Uchański Jakub

17 grudnia 1557 - Papież Paweł IV odmawia biskupstwa kujawskiego Jakubowi Uchańskiemu

9 maja 1573 - Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku

21 lutego 1574 - Henryk Walezy zostaje koronowany na króla Polski

24 sierpnia 1574 - Zwołano sejm w Warszawie po ucieczce Henryka Walezego

10 października 1574 - Tumult krakowski

29 lutego 1576 - Rozpoczął się zjazd stronników Maksymiliana II Habsburga w Łowiczu


Ungler Florian

24 kwietnia 1528 - Pożar drukarni Floriana Unglera w Krakowie


Wacław II

7 lutego 1539 - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska


Wacław III Adam

7 lutego 1539 - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska

4 listopada 1579 - Zmarł Wacław III Adam, książę cieszyński


Wasyl III

30 lipca 1514 - Kapitulacja oblężonego przez wojska moskiewskie Smoleńska

30 maja 1515 - Podpalenie Warszawy przez agentów wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III

10 marca 1517 - Zakon krzyżacki zawarł przymierze z wielkim księciem Wasylem


Watzenrode Łukasz

29 listopada 1494 - Jan Olbracht powierdził przywileje pruskie

6 maja 1499 - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499

29 marca 1512 - Zmarł Łukasz Watzenrode, biskup warmiński, wuj Mikołaja Kopernika

30 stycznia 1523 - Zmarł Fabian Luzjański, biskup warmiński


Weiglowa Katarzyna

19 kwietnia 1539 - W Krakowie spalono na stosie Katarzynę Weiglową


Weiher Ernest

3 lipca 1577 - Wojska Gdańska zdobyły baterię artylerii królewskiej


Werden Jan

8 czerwca 1532 - Zygmunt Stary mianował Jana Werdena burgrabią gdańskim


Winkelbruch Jan

17 kwietnia 1577 - Bitwa pod Lubiszewem


Wiśniowiecki Dymitr

29 czerwca 1556 - Kniaź Dymitr Wiśniowiecki napadł na turecki Oczaków


Władysław II Jagiellończyk

1 stycznia 1492 - Klęska Jana Olbrachta pod Preszowem

11 marca 1500 - Sejm czeski uchwalił kodyfikację prawa zwaną później 'Konstytucją Władysławowską'

14 lipca 1500 - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem

22 czerwca 1505 - Zygmunt Jagiellończyk przybył z misją dyplomatyczną na Węgry

28 września 1505 - Na polu Rákoš zebrał się sejm węgierski

22 lipca 1515 - Traktat wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami

13 marca 1516 - Zmarł Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier


Wolrab Jan (starszy)

28 grudnia 1579 - Jan Wolrab otrzymał przywilej na wyłącznośc druku kazań Jakuba Wujka


Wolter von Plettenberg

3 marca 1501 - Aleksander Jagiellończyk zawarł sojusz z zakonem inflanckim


Wujek Jakub

28 grudnia 1579 - Jan Wolrab otrzymał przywilej na wyłącznośc druku kazań Jakuba Wujka


Zamoyski Jan

19 marca 1542 - Urodził się Jan Zamoyski

24 października 1558 - Urodził się Szymon Szymonowic, poeta

9 grudnia 1575 - Porozumienie Maksymiliana II ze szlachtą litewską

29 grudnia 1577 - Ślub Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny

12 stycznia 1578 - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"

23 października 1580 - Oblężenie Zawołocza

11 maja 1584 - Samuel Zborowski został ujęty i osadzony w wieży wawelskiego zamku


Zapolya Stefan

1 stycznia 1492 - Klęska Jana Olbrachta pod Preszowem


Zborowski Jan

19 grudnia 1538 - Urodził się Jan Zborowski, hetman nadworny koronny

17 kwietnia 1577 - Bitwa pod Lubiszewem


Zborowski Krzysztof

22 lutego 1585 - Sąd sejmowy w Warszawie skazał Krzysztofa Zborowskiego na infamię i banicję


Zborowski Piotr

9 maja 1573 - Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku


Zborowski Samuel

11 maja 1584 - Samuel Zborowski został ujęty i osadzony w wieży wawelskiego zamku


Zofia Jagiellonka (zm. 1512)

17 maja 1490 - Urodził się Albrecht Hohenzollern

6 lipca 1511 - Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

5 października 1512 - Zmarła Zofia Jagiellonka, matka Albrechta Hohenzollerna

27 marca 1532 - Zmarł Jan II Dobry, książę opolski i raciborski

7 lutego 1539 - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska


Zofia Jagiellonka (zm. 1575)

28 maja 1575 - Zmarła Zofia Jagiellonka, księżna brunszwicka, siostra Zygmunta Augusta


Zofia Paleolog

16 stycznia 1547 - Iwan IV Groźny


Zygmunt I Stary

2 lutego 1494 - Urodziła się Bona Sforza

6 listopada 1494 - Urodził się Sulejman Wspaniały

18 lutego 1495 - Na zamku Burghausen zmarła Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska

5 czerwca 1504 - Książę Zygmunt Jagiellończyk uzyskał prawo bicia groszy czeskich

22 czerwca 1505 - Zygmunt Jagiellończyk przybył z misją dyplomatyczną na Węgry

16 grudnia 1505 - Książę Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził działalność sądu książęcego w Głogowie

10 lutego 1506 - Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

20 października 1506 - Zygmunt I Stary wstąpił na tron litewski

8 grudnia 1506 - Zygmunt Jagiellończyk obwołany królem Polski

24 stycznia 1507 - Koronacja Zygmunta I Starego

24 maja 1507 - Zygmunt I Stary wystawił dokument w sprawie podatków dla duchowieństwa

13 sierpnia 1507 - Zygmunt I Stary wydał list wojenny - ustawę o zakresie władzy hetmana Stanisława Kiszki

7 października 1507 - Zakończył się 5 letni rozejm polsko-turecki zawarty w 1502 roku

12 kwietnia 1509 - Breve papieża Juliusza II do króla Zygmunta Starego

26 lipca 1509 - Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa przeciw hospodarowi mołdawskiemu

16 listopada 1509 - Przywilej Zygmunta Starego dla hetmana Mikołaja Kamienieckiego

23 stycznia 1510 - Zawarto traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim

6 lipca 1511 - Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

8 lutego 1512 - Ślub Zygmunta I Starego z Barbarą Zapolya

4 grudnia 1512 - Delegacja krzyżacka przyjęła reces piotrkowski

27 lipca 1513 - Papież Leon X wydał bullę korzystną dla Zakonu Krzyżackiego

30 lipca 1514 - Kapitulacja oblężonego przez wojska moskiewskie Smoleńska

8 września 1514 - Bitwa pod Orszą

22 lipca 1515 - Traktat wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami

18 kwietnia 1518 - Ślub Zygmunta Starego z Boną Sforzą

14 maja 1518 - Zygmunt I Stary ogłosił wyrok w sprawie regencji księżnej Anny na Mazowszu

23 grudnia 1519 - Uchwalono podatki na wojnę z zakonem

7 stycznia 1520 - Król Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński

17 lutego 1520 - Wojska mazowieckie pustoszą okolice Ełku

19 lutego 1520 - Zygmunt I Stary zabronił handlu z państwem krzyżackim

27 lutego 1520 - Hetman Firlej zwinął oblężenie Pasłęka

13 maja 1520 - Rozpoczął się zwołany przez Zygmunta Starego zjazd w Toruniu

24 lipca 1520 - Edykt toruński Zygmunta Starego przeciw pismom Lutra

5 kwietnia 1521 - W Toruniu zawarto rozejm między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim

25 kwietnia 1521 - Zygmunt I Stary udzielił pożegnalnej audiencji w Toruniu

20 grudnia 1521 - Regulacja opłat celnych na szlaku na Wołoszczyznę

17 marca 1522 - Rozpoczął się zjazd stanów pruskich w Grudziądzu

30 stycznia 1523 - Zmarł Fabian Luzjański, biskup warmiński

5 maja 1523 - Nieudany zamach na Zygmunta I Starego

11 lutego 1524 - Zmarła Izabela Aragońska, matka królowej Bony

8 sierpnia 1524 - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki

22 stycznia 1525 - Początek rewolty luterańskich mieszczan w Gdańsku

4 kwietnia 1525 - Zygmunt I Stary wydaje regulacje dotyczące powoływania wojska zaciężnego

8 kwietnia 1525 - Podpisano traktat krakowski między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim

10 kwietnia 1525 - Hołd pruski

14 sierpnia 1525 - Zygmunt I Stary przyjął na audiencji posłów biskupa warmińskiego Ferbera

1 października 1525 - Zygmunt Stary pomógł stłumić bunt chłopów sambijskich

26 maja 1526 - Zygmunt I Stary potwierdził przywileje Albrechta Hohenzollerna

13 czerwca 1526 - W Gdańsku na Długim Targu ścięto 13 przywódców luterańskiego buntu mieszczan

10 września 1526 - Sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności Zygmuntowi Staremu

3 listopada 1527 - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję

14 kwietnia 1528 - W Królewcu zebrał się sejm stanów Prus Książęcych

21 maja 1528 - W Malborku podpisano dokumenty unii monetarnej Prus Królewskich i Prus Książęcych

18 grudnia 1529 - Senat koronny dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski

24 grudnia 1529 - Inkorporacja Mazowsza do Polski

20 lutego 1530 - 9 letni Zygmunt August został koronowany na króla Polski

14 października 1530 - Uniwersał Zygmunta Starego w sprawie Mołdawii

31 grudnia 1530 - Bitwa pod Chocimiem (1530)

27 marca 1532 - Zmarł Jan II Dobry, książę opolski i raciborski

8 czerwca 1532 - Zygmunt Stary mianował Jana Werdena burgrabią gdańskim

12 czerwca 1532 - Maciej Drzewiecki, biskup kujawski i urzędnik królewski, został prymasem Polski

30 grudnia 1532 - Zmarł Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki i wojewoda krakowski

14 lutego 1533 - Zakończył obrady sejm koronny w Piotrkowie

18 sierpnia 1535 - Wydano zakaz noszenia broni palnej w Krakowie

29 sierpnia 1535 - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

5 września 1535 - Zygmunt I Stary potwierdził przywilej lokacyjny Kielc

7 lutego 1539 - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska

4 maja 1539 - W Królewcu zebrał się sejm Prus Książęcych

6 października 1544 - Zygmunt August objął faktyczne rządy na Litwie

1 kwietnia 1548 - Zmarł Zygmunt I Stary

2 kwietnia 1548 - Jan Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym

27 października 1548 - Zmarł Jan Dantyszek, sekretarz królewski, dyplomata, poeta i biskup

1 grudnia 1553 - Powrót prywatnych aptek do Gdańska

16 maja 1558 - Zmarł Erazm Kretkowski, dyplomata królewski i kasztelan gnieźnieński

12 maja 1563 - Zmarł Jan Ocieski, dyplomata i kanclerz wielki koronny

20 września 1568 - Polowanie w Niepołomicach


Zygmunt II August

6 listopada 1494 - Urodził się Sulejman Wspaniały

23 marca 1502 - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem

8 września 1514 - Bitwa pod Orszą

9 czerwca 1520 - Urodził się Konstantyn Ferber, burmistrz Gdańska, przeciwnik Komisji Morskiej

25 kwietnia 1521 - Zygmunt I Stary udzielił pożegnalnej audiencji w Toruniu

27 listopada 1522 - Urodził się Andrzej Patrycy Nidecki

13 czerwca 1526 - W Gdańsku na Długim Targu ścięto 13 przywódców luterańskiego buntu mieszczan

10 września 1526 - Sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności Zygmuntowi Staremu

18 grudnia 1529 - Senat koronny dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski

20 lutego 1530 - 9 letni Zygmunt August został koronowany na króla Polski

6 maja 1543 - Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg

6 października 1544 - Zygmunt August objął faktyczne rządy na Litwie

15 czerwca 1545 - Zmarła Elżbieta Habsburg, pierwsza żona Zygmunta Augusta

1 maja 1546 - Albrecht Hohenzollern przybył z wizytą do Zygmunta Augusta

8 stycznia 1549 - Król Zygmunt II August nadał Kozienicom prawa miejskie

7 grudnia 1550 - Koronacja Barbary Radziwiłłówny

14 grudnia 1550 - Podczas rady senatu odczytano memoriał Bernarda Pretwicza, rotmistrza obrony potocznej

13 lipca 1552 - Wizyta Zygmunta II Augusta w Gdańsku

1 września 1552 - Zamordowano hospodara mołdawskiego Stefana Raresza

8 listopada 1552 - Florian Siebenbürger, płatnerz królewski, otrzymał podwyżkę wynagrodzenia

1 sierpnia 1553 - Odnowiono traktat pokojowy między Koroną a Turcją

6 września 1553 - Kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski zdobył zamek w Ostrogu

18 listopada 1553 - Zygmunt August przyznał dożywotnią rentę tureckiemu jeńcowi Kara Musie

1 grudnia 1553 - Powrót prywatnych aptek do Gdańska

4 września 1555 - Zmarł biskup wileński Paweł Algimunt Holszański

22 maja 1556 - Papież Paweł IV udzielił odpowiedzi na postulaty religijne polskiej szlachty

17 października 1556 - Ordynacja Zygmunta Augusta dla mieszczan krakowskich

4 lipca 1557 - Gdańsk otrzymał przywilej religijny od Zygmunta Augusta

8 lipca 1557 - Zygmunt August wydał edykt 'de non turbanda religione'

14 września 1557 - Zawarto traktat pozwolski

16 maja 1558 - Zmarł Erazm Kretkowski, dyplomata królewski i kasztelan gnieźnieński

18 października 1558 - Król Zygmunt II August powołał pierwszą stałą pocztę królewską

5 grudnia 1558 - Rozpoczęły się obrady sejmu 1558 roku w Piotrkowie

11 czerwca 1559 - Zygmunt August nobilitował Szymona Marycjusza, pedagoga, profesora Akademii Krakowskiej

31 sierpnia 1559 - Zawarto pierwszy pakt wileński

23 listopada 1559 - Łukasz Górnicki został bibliotekarzem Zygmunta Augusta

28 marca 1560 - Zygmunt II August wydał przywilej dla uniwersytetu w Królewcu

10 lipca 1560 - Zygmunt August wystawił pierwsze listy morskie dla kaprów

20 sierpnia 1560 - Upadek inflanckiej twierdzy Felin

28 listopada 1561 - Drugi układ wileński

3 lutego 1562 - Zmarł Georg Giese, burgrabia królewski w Gdańsku

5 marca 1562 - Gotthard Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi

13 września 1562 - Petycja szlachty litewskiej i ruskiej w sprawie unii z Polską

24 listopada 1562 - Zmarł Wojciech Kryski, dworzanin, sekretarz królewski i dyplomata

30 listopada 1562 - Katarzyna Jagiellonka wyruszyła do Finlandii

4 marca 1563 - Brandenburska linia Hohenzollernów otrzymuje prawa do Prus Książęcych

12 maja 1563 - Zmarł Jan Ocieski, dyplomata i kanclerz wielki koronny

7 sierpnia 1564 - Zygmunt August przyjął księgę uchwał Soboru Trydenckiego

7 września 1565 - Papież Pius IV zatwierdził nominację Stanisława Słomowskiego na arcybiskupa lwowskiego

20 kwietnia 1566 - Zygmunt II August wydał uniwersał nakazujący salutowanie okrętom polskim

23 maja 1566 - Senatorowie opodatkowali się na rzecz utrzymania wojsk zaciężnych w Inflantach

8 października 1566 - Katarzyna Habsurżanka wyjechała z Polski

2 czerwca 1567 - Zygmunt II August zwolnił Kraków z opłaty podatku podwodnego

20 listopada 1567 - Zygmunt August ogłosił artykuły wojskowe dla artylerzystów

24 marca 1568 - Zygmunt II August utworzył Komisję Morską

1 czerwca 1568 - Szlachta wszystkich odmian chrześcijaństwa zyskała prawo piastowania urzędów na Litwie

20 września 1568 - Polowanie w Niepołomicach

21 grudnia 1568 - Przywilej wohyński dla szlachty litewskiej

10 stycznia 1569 - W Lublinie rozpoczął obrady sejm koronny

1 marca 1569 - Posłowie litewscy opuścili sejm sejm lubelski

7 marca 1569 - Zygmunt II August wzywa posłów litewskich do powrotu na sejm

16 marca 1569 - Prusy Królewskie zostały inkorporowane do Królestwa Polskiego

6 czerwca 1569 - Książę Konstanty Wasyl Ostrogski złożył przysięgę wierności Koronie

1 lipca 1569 - Zaprzysiężono aktu Unii Lubelskiej

19 lipca 1569 - Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi

3 sierpnia 1569 - Inkorporacja Kurlandii i Semigalii do Rzeczypospolitej Obojga Narodów

6 grudnia 1569 - Zygmunt August prosi Wenecję o budowniczych okrętów

11 lipca 1570 - Zakończył obrady sejm 1570 roku, przedostatni za panowania Zygmunta Augusta

13 grudnia 1570 - Zawarto pokój w Szczecinie kończący pierwszą wojnę północną

26 kwietnia 1571 - Do Warszawy przybyło poselstwo cara Iwana Groźnego

3 czerwca 1571 - Król Zygmunt August zawiadomił Gdańsk o przeniesieniu strażników morza do Parnawy

4 czerwca 1571 - Bunt studentów Akademii Krakowskiej

14 czerwca 1571 - Zwodowano kadłub królewskiego galeonu "Smok"

29 lipca 1571 - Flotylla duńska napadła na port w Pucku

25 lutego 1572 - Zygmunt II August tymczasowo zawiesił działalność straży morskiej

28 lutego 1572 - Zmarła Katarzyna Habsburg, żona Zygmunta II Augusta

10 maja 1572 - Zygmunt August wydał list kaperski dla Wolfa Munckenbecka

7 lipca 1572 - Zmarł Zygmunt II August, ostatni władca z dynastii Jagiellonów

6 stycznia 1573 - Rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

28 stycznia 1573 - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską

16 września 1583 - Zmarła Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji


Zygmunt III Waza

20 czerwca 1566 - Urodził się Zygmunt III Waza, przyszły król Rzeczpospolitej Obojga Narodów